Publisert: 19.11.2021

#PolyBok: Bokbad med Tormod Heier

8. desember 2021 kl. 17:45 - 18:45

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

Boken «En randstat på avveie?» av Tormod Heier er en debattbok som tar for seg en viktig samfunnsutvikling i Norge: fremveksten av landets rolle i russisk og amerikansk forsvarstenkning; på mange måter en slags ny «kald krig» mellom USA og Russland etter Russland annektering av Krim-halvøya i 2014. Tematikk er bl.a. hvordan vi kan forstå Norges strategiske rolle, både som alliert frontlinjestat i vest – og som russisk randstat i øst? Og hvordan dette balansepunktet påvirkes av så vel utenriks- som innenrikspolitiske forhold?

I bokbadet møter du:

  • Tormod Heier, forfatter, oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere jobbet i blant annet Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har tjenestegjort i Afghanistan.
  • Sverre Diesen, pensjonert general, tidligere forsvarssjef, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Sverre Strandhagen, kommentator og debattansvarlig i Dagens Næringsliv, er kveldens bademester.

Vi legger opp til en opplyst og velinformert debatt med ulike perspektiver på det viktige samfunnsområdet som Norges rolle mellom USA og Russland er.

Har USA blitt en del av problemet snarere enn en del av løsningen på Norges sikkerhetsutfordringer i nord? Er det slik at jo mer Norge knyttes opp til USA og NATO, desto mer sikkerhet får vi? Eller gjør det stadig tettere samarbeidet med våre allierte at Norges forhold til Russland blir mer og mer anspent? Dette er kontroversielle spørsmål. Ikke minst for et lite land som Norge, som i kjølvannet av Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 allerede befinner seg i et konstant krysspress. På den ene side skal Norge være frontlinjestat i NATO. Den andre rollen er å være en god nabo og russisk randstat i Arktis. I hele etterkrigstiden ble dette dilemmaet løst ved hjelp av en aktiv brobyggingspolitikk, der Norge fremstod som en buffer mellom øst og vest. I årene etter annekteringen av Krim ser vi at denne strategien er avviklet – og at USA og NATO har fått overta stadig flere av Norges forsvarsoppgaver. Hvordan vil russerne forholde seg til dette framover? Er vi på full fart inn i en ny kald krig?

I bokbadet får du i tillegg til en tête-à-tête med forfatteren og badegjestene, rabatt på signerte bøker, litt godt i glasset og fingermat til praten.

Takk til Cappelen Damm som støtter dette bokbadet og gjør det åpent og gratis for alle.

Boken «En randstat på avveie?» finner du her.

  • Fysisk deltagelse i Polyteknisk Forening: kl. 1730-1900
  • Digital deltagelse på Polyteknisk Forenings nettside: kl. 1745-1845

Velkommen til #PolyBok!

Vil du dele dette med ditt nettverk?