Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 27.01.2016

Politikk og næringsliv: Hvordan trekke sammen for det grønne skiftet?

19. februar 2016 kl. 07:00 - 08:45

Enkel frokostservering fra 07.30

  • Hva er regjeringens internasjonale ambisjoner og strategi knyttet til fornybar energi?
  • Hvilken rolle skal norsk næringsliv ha i denne innsatsen?
  • Hva vil regjeringen gjøre for å styrke næringslivets forutsigbarhet og rammevilkår?

Program:

  • Velkommen – Torbjørn Blom-Hagen (Multiconsult) og Line A. Hagen (Intpow).
  • Hva bør være Norges internasjonale ambisjoner og strategi knyttet til fornybar energi – Terje Osmundsen og Olav Hypher (Scatec)
  • Hva kan norsk næringsliv bidra med? – Ryan Anderson (Multiconsult)
  • Fornybar energi og utvikling – Hva kan Norad bidra med? – Jon Lomøy (Norad)
  • Utviklingn av rammebetingelser for investeringer i fornybar energi – Per Sanderud (NVE)
  • Paneldiskusjon og Q&A fra salen

Dette møtet er en del av møteserien «Storingsmelding 35 – Sammen om jobben».

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tar vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

Vil du dele dette med ditt nettverk?