Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 02.11.2014

Plansamarbeidet inn for landing!

18. november 2014 kl. 16:30 - 18:30

Etter seks år med utredninger og pro­sesser, faglige- og politiske verksteder, planstrategi og planprogram, foreligger nå et høringsutkast til felles Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Den skal samordne politikk i 23 kommuner og hos flere transportmyndigheter, samt koordinere politikk mot nabokommunene rundt.

Har prosessen bidratt et mer regionalt tankesett? Ville en kollektivløsning til Fornebu vært på plass i dag hvis denne planen hadde kommet for femten år sida? Hvilke snublesteiner kan ligge foran oss i løypa? Hva kan bidra positivt til at planen faktisk blir fulgt opp, og gi bedre samordning av arealbruk og transportsystem i Osloområdet?

Innledere/panel:

  • Ellen Grepperud, sekretariatsleder: Hvordan ser høringsforslaget ut?
  • Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal og medlem av styringsgruppa: Har prosessen bidratt til felles areal- og transportpolitikk i Oslo og Akershus?
  • Geir Vinsand, NIVI Analyse: Hva blir avgjørende for at planen skal få styringskraft?
  • Rune Gjøs, sykkeldirektør i Oslo fra 2013. Skal gjøre Oslo til en sykkelby.

Møteleder:

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?