Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 28.08.2020

PF Senior Generalforsamling

7. september 2020 kl. 10:00 - 10:00

Generalforsamlingen i PF Senior finner sted digitalt og fysisk ved innledningen av seminaret 7. september kl. 1200.

Innstilling:

  • Valgkomité: Torodd Rendedal og Yngvar B. Bugge
  • Styre: Frøydis Langmark, Kirsti Kock Christensen og Øyvind Roth

Valgkomiteen består i dag av Torodd Rendedal (har sittet 2 år) og Øyvind Roth (har sittet 1 år).

Valgkomiteen innstiller Øyvind Roth som nytt medlem av styret. Styret ser positivt på denne innstillingen.

Øyvind er utdannet sivilingeniør med erfaring fra industri og forskning både nasjonalt og internasjonalt. Lengst tjeneste hadde han i Phillips Petroleum med diverse lederroller innen telekommunikasjon, IT og generelt industrisamarbeid. Han har hatt en rekke styreverv som bl a styremedlem 6 år i Høgskolen i Stavanger.

Valgkomiteen vil etter dette bestå av Torodd Rendal, som er villig til å sitte et år til. Styret vil innstille Torodd som medlem av Valgkomiteen ytterlige et år.

Styret består i dag av Yngvar B. Bugge (har sittet 6 år), Frøydis Langmark (har sittet 5 år) og Kirsti Kock Christensen (har sittet 3 år).

Yngvar trer ut av styret etter å ha sittet i maks tilmålt tid. Styret innstiller Yngvar som nytt medlem i Valgkomiteen.

Vi ønsker velkommen til 30 personer til fysisk deltagelse.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Styret i PF Senior ønsker alle medlemmer velkommen til digital og fysisk Generalforsamling!

Vil du dele dette med ditt nettverk?