Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 11.05.2019

PF Samferdsel innkaller til Generalforsamling 2019

27. mai 2019 kl. 14:30 - 15:30

Styret i PF Samferdsel har gleden av å innkalle alle medlemmer av PF Samferdsel til Generalforsamling.

Dagsorden:

  1.  Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning
  4. Føringer for det kommende året
  5. Valg av styremedlemmer og valgkomité

Velkommen til alle medlemmer av PF Samferdsel!

Vil du dele dette med ditt nettverk?