Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 17.04.2019

PF Energi innkaller til Generalforsamling 2019

7. mai 2019 kl. 07:30 - 08:00

Styret i PF Energi har gleden av å innkalle alle medlemmer av PF Energi til generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av personer til å undertegne protokoll
  4. Styrets beretning av foreningens virksomhet i 2018
  5. Rapport om foreningens økonomi
  6. Forvaltning av Energifondet
  7. Valg av styremedlemmer og styreleder

Generalforsamlingen i PF Energi finner sted rett i etterkant av møtet: Våtere, villere – hvordan påvirkes kraftsystemet?

Velkommen til alle medlemmer av PF Energi!

Vil du dele dette med ditt nettverk?