Petroleumsvirksomhet i nordområdene – holder vi hodet (is)kaldt?

18. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

Olje- og energiminister Tord Lien, siv.ing. Johan Petter Barlindhaug, professor Sveinung Løset, NTNU, direktør for Nordområdet Knut Harald Nygård, Statoil og Operations Technical Manager Kristin F. Kragseth, ExxonMobil.
Våre nordområder er et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen. Nærvær, aktivitet og kunnskap er grunnpilarene. Interessen for de nordlige områdene er økende. Omfanget av skipsfart og petroleumsvirksomhet øker. Det har foregått petroleumsvirksomhet på norsk sokkel i Barentshavet siden 1980. Snøhvit produserer, Goliat er under utbygging, nye utbygginger står for tur og flere interessante funn er gjort. Delelinjespørsmålet med Russland har funnet sin løsning. Barentshavet sørøst ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. De nordlige delene av Barentshavet ligger langt fra relevant infrastruktur. Sterk vind, lave temperaturer, fare for ising og mørke om vinteren er utfordrende, men kjent fra andre deler av norsk sokkel der det pågår petroleumsaktivitet. Havisen kan i deler av året være en utfordring som må håndteres.Hvilke nye utfordringer, tekniske, miljømessige og andre, møter vi ved at petroleumsvirksomheten stadig flytter seg lenger nord?
Hvor godt skodd er selskapene til å møte disse forholdene?
Er rammene som er satt for virksomheten tilpasset en slik utvikling?
I hvilken grad åpner petroleumsvirksomheten for mer samarbeid mellom land i nordområdene? Hva er den geopolitiske betydningen?
Møteleder: Aslak Bonde

Presentasjon Johan Petter Barlindhaug

Presentasjon Kristin Kragseth

Presentasjon Sveinung Løset

Presentasjon Knut Harald Nygård

Presentasjon Børre Johan Paaske

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?