Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: Enova, Statnett, Norsk Industri, THEMA Publisert: 27.02.2023

Hva gjør vi med den økte kraftetterspørselen?

26. april 2023 kl. 08:30 - 09:45

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

Se dette opptaket:

Videotilgang

kr. 200,-

Hva driver den kraftige økningen i kraftetterspørselen i Norge, og hva er usikkerhetsfaktorene?

Omstillingen som etterspørselsveksten reflekterer, krever store investeringer i kraftproduksjon og infrastruktur, og det er betydelig usikkerhet knyttet til koordineringen og gjennomføringen av slike investeringer.

I dette møtet ser vi nærmere på driverne bak den forventede etterspørselsveksten, hvilke behov og forutsetninger den bygger på, usikkerheten i å få fram nok kraftproduksjon i rett tid og hva som kan gjøres for å dempe det fremtidige kraftbehovet gjennom energieffektivisering.

Program

08:00
Croissants og kaffe serveres til praten

08:30
Eivind Magnus, seniorpartner, THEMA Consulting og medlem i PF Energi
Velkommen

Julie Larsen Gunnerød, senioranalytiker, Statnett
Energiomstilling – og forbruksvekst i Norge

Hans Petter Rebo, bransjesjef Elektro og energi, Norsk Industri
Hva gjør vi med den økte kraftetterspørselen?

Øyvind Leistad, direktør samfunnsøkonomi, Enova SF
Effektiv energiforsyning og -bruk – en del av løsningen

09:00
Panelsamtale med Gunnerød, Rebo og Leistad, ledet av Magnus

09:30
Dialog med salen. Direktesending avsluttes.

Du som deltar fysisk får lett servering til praten, samt gode muligheter for kunnskapsutveksling og nettverksbygging med deltakere på og av scenen.

Du kan også følge direktesendingen digitalt gjennom denne nettsiden, hvor den tilgjengeliggjøres i forkant av møtet. Medlemmer og ikke-medlemmer får enkelt tilgang ved å logge seg på sin profil.

Ta gjerne kontakt med PF Energi ved spørsmål om seminaret.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?