Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 08.09.2016

Parkeringspolitikken i Oslo – ny kurs?

13. september 2016 kl. 15:30 - 15:30

I løpet av året skal det legges fram et forslag til nye parkeringsnormer for Oslo. Bystyret har gitt føringer om at normene skal bygge opp under sykkel- og kollektivsatsing. Enkel og billig parkering fremmer bilbruk. Oslo har over tid strammet grepet i de sentrale områdene, mens ytre by har et parkeringstilbud og reisevaner som ligner på omlandskommunene. Kan parkeringspolitikken stimulere til lavere bilhold? Hvilke grep vurderes i arbeidet med nye parkeringsnormer for Oslo? Skal bilen fortsatt ha fritt leide i ytre by? Er det mulig å styre mer parkering vekk fra gatene og frigjøre plass til den grønne byen?
Innledere:
Petter Christiansen, TØI
David Brendan Hill, Plan- og bygningsetaten
Frederik Martinussen, Bymiljøetaten

Vil du dele dette med ditt nettverk?