Parkeringspolitikk: Rett til p-plass – eller rett til mobilitet?

11. februar 2014 kl. 16:30 - 18:30

Guri Melby, miljø- og samferdselsbyråd: Færre biler og flere mennesker i byen, hvordan skal vi få til det?

Sanna Tegnér, trafikplanerare Stockholm stad : Norra Djurgårdsstaden – hur vi planla 12 000 bostäder med ½ P-plass per bostad?

Arne Lindelien, daglig leder i Bilkollektivet: Erfaringer med bildeling i Oslo, hvilke behov for P-plasser i framtida?

Oslo kommune har satt fremkommelighet og parkeringsnormer på dagsorden. Plan- og bygningsetaten i Oslo skal i løpet av 2014 fremme forslag til nye P-normer for Oslo, og Bymiljøetaten utarbeider forslag til nye ordninger for beboerparkering på gategrunn i de sentrale bydelene.

Oslo har allerede innført strenge begrensninger for parkering til ny næringsbebyggelse i sentrumsområdene. I forkant av den politiske debatten om nye P-normer løfter vi blikket og spør: Hva er en fremtidsrettet P-politikk for de menneskene som skal bo og leve i byen? Er det på tide å tenke annerledes enn «hver bolig sin P-plass»? Hvilke konsekvenser får bildeleordninger o.l. for fremtidens P-system?

Vil du dele dette med ditt nettverk?