Paneldiskusjon om mentorordninger.

27. januar 2014 kl. 16:00 - 18:00

Vi vil belyse hva som er viktig med mentorskap og diskutere hva de representerte mentorprogrammene gjør, hvem de gjør det for, og hva som er formålet bak de ulike mentorordningene . Vi vil også diskutere rollen som mentor og adept; hva kan man forvente av en mentor, hva forventes av en adept, hva er suksesskriteriene for et vellykket mentorskap?

I panelet:
Tom Falk Hald, ansvarlig for mentorordningen i Innovasjon Norge, Juliet Young, Head of Communication, Young Ambassadors, Stina Birkeland, leder av Det norske mentorprogrammet og Kenneth Winther, konserndirektør Innovasjon og Vekst i JerniaGruppen.
Møteleder: Marius Kristiansen, leder av PF Innovativt Nettverk.

Vil du dele dette med ditt nettverk?