Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.08.2015

Oslo Rig Summit, The Game Changer?

21. oktober 2015 kl. 07:00 - 15:00

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer deg til en dagseminar for å ta den norske riggbransjen på pulsen! Vi fokuserer på riggselskapene, men vil ha innlegg fra leverandører, kunder og bransjeeksperter som vil presentere refleksjoner og utsiktene for sine egne prosjekter og bransjen generelt.

Et knusktørt riggmarked har sendt dagratene i fritt fall – fra dagrate på inntil 600.000 dollar for en dypvannsenhet til omlag det halve på under et år.

Statoil som største operatør på norsk sokkel betaler seg ut av kontrakter samtidig med at andre rigger er satt på hold. Andre viktige internasjonale oljeselskap følger etter med termineringer.

En massive overkapasitet har ført til at en rekke rigger er lagt i bøyer eller blir gjort om til spiker.

Vil markedet «se» urolige nivåer på 200.000-dollartallet for riggenheter? – under inntjeningen som riggselskapene trenger for å dekke driftskostnadene samt renter og avdrag.

Riggmarkedet står foran den største endringen noensinne – alle signaler peker på et «sceneskifte» – fra dagratefokus til boreeffektivitet – hva skal til for å sikre boreeffektivitet i fremtiden?

Hva innebærer dette for oljeselskap, boreselskap og utstyrsleverandører og markedet? Hva er mulige konsekvenser?

Konferanseavgift:
NPF / PF Olje medlemmer: 1625 kr inkl m.v.a.
Full pris / Ikke-medlemmer: 2625 kr inkl m.v.a.

Bli med oss på Oslo Rig Summit 2015 for viktige innsikter, og for å oppdatere deg på hva som er på agendaen for diskusjon blant sentrale aktører i markedet for å møte utfordringer i riggbransjen.

Påmelding her

Vil du dele dette med ditt nettverk?