Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 27.06.2017

Oslo Rig Summit 2017

19. oktober 2017 kl. 07:00 - 16:00

Hvor levedyktig er riggmarkedet i et $30–40 scenario i et langsiktig perspektiv?
– og hva skal til for å være konkurransedyktig?

Vi inviterer til Oslo Rig Summit som er et dagsseminar for å ta den norske riggbransjen på pulsen!  Vi fokuserer på olje- og riggselskapene, men vil ha innlegg fra leverandører og bransjeeksperter som vil presentere refleksjoner og framtidsutsikter for bransjen generelt.

Årets hovedtema er riggbransjens konkurranseevne i et vedvarende lavt oljeprisscenario – hvilke drivere kan utnyttes i dagens marked? Hva er oppskriften for en suksessbedrift? Hvilke tiltak og strategier fungerer? Hvilke muligheter gir dagens marked utstyrsleverandører samt olje- og boreselskapene?

Riggmarkedet er fortsatt i omstilling, men fokus på boreeffektivitet og kostnadsreduksjon gir resultater. De beste i klassen har utvist imponerende effektivitet og utførelse og borekostnader er barbert. Hvor mye er det å gå på, og hva er bærekraftig fremover?

Hvor stor innvirkning har innovativitet, teknologiutvikling og økt samhandling mellom aktører for riggmarkedets konkurranseevne, og i hvilken grad påvirkes markedet av nye aktører med spenstige ideer og nye tanker?

Seminaret vil belyse effekter av

  • Innovasjon, samhandling på tvers av aktører og fagområder, nye prosesser, valg av nye strategier og kontraktsmodeller, incentiver og kompensasjonsformater
  • Teknologiutvikling og nytenkning
  • «Lettbente» nye aktører med nye ideer og tankegods

Sentrale aktører vil belyse hvordan de møter fremtidens utfordringer og muligheter.

Statoil, Lundin, AkerBP, Winthershall, Odfjell, Songa, Rystad Energy og DNB Markets m fl. kommer for å dele sin kunnskap og erfaringer.

Seminaravgift

NPF/PF Olje-medlemmer: 1625 kr inkl m.v.a.
Full pris / Ikke-medlemmer: 2625 kr inkl m.v.a.

Hold deg oppdatert og bli med oss på Oslo Rig Summit. Ta pulsen sammen med oss og få med deg siste oppdatering fra sentrale aktører i markedet, og for å diskutere hva som skal til for å møte utfordringene i riggbransjen.

Påmelding

Registrering hos NPF.

Vil du dele dette med ditt nettverk?