Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.06.2016

Oslo Rig Summit 2016

13. oktober 2016 kl. 06:30 - 16:45

Oslo Rig Summit 2016 – Mulighetenes marked

Påmelding her!

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer deg til et dagsseminar for å ta den norske riggbransjen på pulsen! Vi fokuserer på olje- og riggselskapene, men vil ha innlegg fra leverandører og bransjeeksperter som vil presentere refleksjoner og utsikter for sine egne prosjekter og bransjen generelt.

Årets hovedtema er ‘Mulighetenes Marked’ – hvilke drivere og muligheter kan utnyttes i dagens marked? Hva er oppskriften for en suksessbedrift? Hvilke tiltak og strategier fungerer? Hvilke muligheter gir dagens marked utstyrsleverandører samt olje- og boreselskapene?

Riggmarkedet har tilbakelagt et katastrofalt år hvor konkurransen er stor og operatørene kan velge og vrake på øverste hylle. Statoil har som største operatør på norsk sokkel betalt seg ut av kontrakter, og andre internasjonale oljeselskap har fulgt etter med termineringer. Markedet er knusktørt og massiv overkapasitet har ført til at et rekordstort antall rigger er lagt i bøyer, dagrater er mer enn halverte og lønnsomheten har stupt.

Riggmarkedet står midt i en storstilt omstilling – signaler peker fortsatt på «sceneskifte» –  hvilke endringer har vi sett det siste året, og hvilke endringer kan vi forvente fremover?

Hovedtema på Rig Summit 2015 var ‘The Game Changer’, med fokus på sikring av boreeffektivitet og med mulighet for endring av betalingsformen fra dagrate til boreeffektivitet.

Hva er status quo? – Vi tar temperaturen.

Seminaravgift:
NPF / PF Olje medlemmer: 1625 kr inkl m.v.a.
Full pris / Ikke-medlemmer: 2625 kr inkl m.v.a.
Sted: KS Agenda, Haakon VII gate 9

Spørsmål om påmelding kan rettes til:  Anne-Lene Mathisen

Bli med oss på Oslo Rig Summit 2016 for å få innsikt og oppdatering på hva som er på agendaen for sentrale aktører i markedet, og for å diskutere hva som skal til for å møte utfordringer i riggbransjen.

Dersom din bedrift ønsker å delta på seminaret med stand, eller dersom dere har noen spørsmål, ta kontakt med en av komiteens medlemmer:

|   Anne-Lene Mathisen   |    Anne K. Knausgård   |   Kristine Gjessing   |

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?