Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 02.11.2014

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 kl. 16:00 - 18:00

Lenke til presentasjoner

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Prosjektgruppen har allerede jobbet i ett års tid. Ulike alternativer for infrastrukturkonseptene er i ferd med å ta form. Prosjektgruppen presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere.

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet.

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET
Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?