Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 12.05.2016

UTSATT: Oppstartsmøte – Innovativt Nettverk 2.0

23. mai 2016 kl. 15:00 - 18:00

OBS: Dette møtet er utsatt – det vil derfor ikke være møte i Innovativt Nettverk 23. mai. Mer informasjon kommer.

Bedrifter har masse å lære av startupmiljøene, og på samme måte vil entreprenører øke sjansen for å lykkes ved å lære av etablerte bedrifter? Ved å koble mennesker bygger Innovativt Nettverk nå et felleskap hvor ulike miljøer kan dele kunnskap, utveksle erfaringer og løse problemer. Er du en av ildsjelene som kan hjelpe oss å identifisere hva Norge trenger for å sikre bærekraftig utvikling fremover?

Vi inviterer beslutningstakere i større bedrifter, erfarne gründere og unge entreprenører til oppstartsmøte i nye Innovativt nettverk. Målet er å finne ut hva de ulike miljøene trenger og hvordan et felles nettverk, fasilitert av Polyteknisk Forening, kan hjelpe med dette.

HVA ER INNOVATIVT NETTVERK 2.0?
Innovativt Nettverk reetableres som et nettverk som kobler bidragsytere innen entreprenørskap og etablerte bedrifter med fokus på innovasjon. Nettverket skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og aktiv problemløsning mellom ulike startupmiljøer, intraprenører, engasjerte individer med et innovativt tankesett og miljøer som setter rammebetingelser for entreprenører og intraprenører.

Hver for oss er vi sterke – sammen endrer vi verden.

Vil du dele dette med ditt nettverk?