Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 12.12.2017

Oppdragsforskning i SSB: I spagaten mellom forvaltning og akademia?

5. februar 2018 kl. 11:00 - 13:00

SSB er et av de få statistikkbyråer i verden som har en omfattende forskningsvirksomhet. I senere tid har det vært en stor strid om retning og oppgaver av en slik virksomhet i SSB. Hvorfor oppsto denne striden? Og hvilken innretning og betydning bør forskning i et direktorat som SSB ha? Kan et anvendt forskningsinstitutt ha andre krav til forskningskvalitet enn man har i akademia? Hva betyr det at SSB skal være faglig uavhengig, og at politikerne ikke kan styre virksomheten? Er det forskjell i svarene på disse spørsmålene, fra enhetene for statistikkproduksjon og for forskning i SSB?

Foredragsholder

Ådne Cappelen, Seniorforsker i SSB. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Foto: CF-Wesenberg
/kolonihaven.no

Seniorforsker Ådne Cappelen, Statistisk Sentralbyrå.
Utdannet som samfunnsøkonomi ved UiO 1976 og ansatt i SSB samme år. Forskningssjef i 1987 og senere forskningsdirektør i perioden 1999-2009. Leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fra 2011. Forskningsområdet har i hovedsak vært makroøkonomi og økonomiske modeller, men har også arbeidet med evalueringer av FoU programmer overfor næringslivet.

Påmelding

PF Seniors møter er åpne for alle, men krever påmelding.

Vil du dele dette med ditt nettverk?