Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 06.03.2019

Omstillingen til lavutslippssamfunnet: Innovatørenes, industriens og det offentliges muligheter

3. april 2019 kl. 17:00 - 19:00

MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening har gleden av å invitere til neste kunnskapsmøte om innovasjon inn i lavutslippssamfunnet. Du møter eksperter fra MIT og Polyteknisk Forening, som gir sine vurderinger innledningsvis før vi tar debatten om hvordan myndigheter og marked i samspill kan og vil og må finne løsninger for lavutslippsøkonomien.

Norsk økonomi står foran store utfordringer i omstilling til lavere utslipp og tilhørende reduksjon i olje- og gassproduksjon. Uavhengig av om omstillingene drives frem av offentlige klimamål eller markedskrefter, vil titusentalls arbeidsplasser og milliarder av investeringer flyttes. Historien er full av slike skifter og vekstfaser. MIT – Massachusetts Institute of Technology – med noen få tusen studenter og akademikere, har vært arnested for bedriftsetablering som i dag teller flere ganger Norges samlede verdiskaping.  MIT Alumni bekler ulike posisjoner i nærings- og samfunnsliv.  Vi vil høre fra dem, og fra Polyteknisk Forening som har spilt og fremdeles spiller rollen som et nasjonalt nyskapingsnav.

Program:

  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær Polyteknisk Forening: Velkommen
  • Per-Espen Stoknes, Direktør, Senter for grønn vekst, Handelshøyskolen BI: Nedslag med 20 i stil.  Hva må erstattes?
  • Silvija Seres, President Polyteknisk Forening, x-Silicon Valley: Polyteknisk Forening som nav for norsk nyskaping. Tradisjoner og fremtid.
  • Bent Erik Bakken, MIT ’94, Senior sjefsforsker DNV GL og professor II Oslo Met: Mens et manus: MIT som driver for nyskaping
  • Jens Petter Falck, MIT ’94, tidligere venture-kapitalist, nå førsteamanuensis UiO: Universitetenes rolle i nyskaping
  • Knut Engebretsen, MIT ’88: Norsk olje- og gassteknologi som fundament for fornybarindustri
  • Karl-Christian Agerup, MIT ’90, CEO, Oslotech/ Forskningsparken i Oslo, styreleder i StartupLab: Innovasjon og skaperkraft for et bærekraftig samfunn. Hva må Norge gjøre
  • Paneldebatt
  • Møteleder: Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, Norge203040

Dette er det andre seminaret der MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening løfter frem klima og innovasjon. Verden må håndtere klimaendringene både ved å forebygge og reparere – og dette skaper store muligheter også for norske aktører. Hva er suksessoppskriften for å redde verden?

Møtet er gratis for alle medlemmer av MIT Club of Norway og/eller Polyteknisk Forening.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?