Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: BI Publisert: 01.06.2023

Olje, penger og makt – Kina utfordrer USA 

4. september 2023 kl. 12:00 - 13:30

Fysisk i Polyteknisk Forening

PF Senior har gleden av å invitere til dette møtet!

Verden står overfor nye utfordringer hvor USAs hegemoni er truet. USA preges av økende underskudd på betalingsbalansen, uklarheter mht fremtid politikk mm. Vi står overfor en ny ikke-hegemonisk verden med et sterkere Kina, et styrket India med egne interesser, et Afrika rikt på ressurser, et Latin-Amerika med større selvtillit og Midtøsten fortsatt i nøkkelposisjon.

Maktfordelingen vil bli preget av det ”grønne skiftet” i Europa, hvor øvrig verden er mer tilbakeholdne, kjøperne av olje ,selgere av mat, militær makt, handels makt og midt oppi det hele en utmattende Ukraina krig.

Foredraget vil forsøke å kaste lys over problemstillingene og hva dette kan innebære av utfordringer og muligheter for Norge.

11:30
Dørene åpner, kaffe og croissants serveres til praten

12:00
Øyvind Roth, Fhv. leder, FoU Phillips Petroleum Norway
Velkommen

Øystein Noreng, statsviter med doktorgrad fra Paris, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI og tidligere ansatt i Finansdepartementet og Statoil
Olje, penger og makt – Kina utfordrer USA

13:30
Dialog
med salen

14:00
Takk for i dag

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 11.30.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?