Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 15.04.2016

Oil Barrel – Energy «Chatterbox» og mingling

28. april 2016 kl. 16:00 - 16:00

NPF Oslo og PF Olje inviterer til nytt minglested og konsept for petroleums- og energiinteresserte på Østlandet

Bli med på nytt treff i «Oil Barrel» – Energy “Chatterbox” & Mingling (Olje hjørnet)

Dato: 28. april
Tid: Kl. 1800- 2000
Sted; Klubben, Håndverkeren

I spotlyset; OKEA, et nytt norsk oljeselskap som ble etablert i mai 2015 skal skape verdier for sine eiere med en ny forretnings modell. Hva skiller OKEA fra tradisjonelle oljeselskap?  Hva skal til for at OKEA skal lykkes?

Bakgrunn for konseptet:
Dagens svært krevende og utfordrende markedssituasjon fordrer nytekning, nyskapning og ikke minst mot. På «Oil Barrel» ønsker vi å underbygge denne utfordringen ved å gi grundere og nye selskap anledning til å presentere sine ideer for olje og gass industrien og derved åpne for nettverksbygging, samt gode råd og erfaring for de som vurderer å starte opp nye «prosjekter».

«Oil Barrel» vil presentere ett selskap per møte med målsetning om ett møte i måneden.

På dette treffet, retter vi søkelyset på hva som skal til for å lykkes som grunder.

Møtet retter seg spesielt mot de som har grunder eller oppstart i magen, er i en  tidlig planleggingsfase, eller i tidlig oppstartsfase. Kveldens treff kan gi deg gode tips og nyttig erfaring.  Vi oppfordrer til engasjement og god diskusjon, etterfulgt av mingling.

Henvendelser angående møtet, kontakt Anne K. Knausgård
For spørsmål angående påmelding, kontakt Ida Tofthagen

Vil du dele dette med ditt nettverk?