Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.06.2017

Ny vår for nordisk samarbeid?

21. november 2017 kl. 16:00 - 18:00

Den europeiske energipolitikken har et økende fokus på regionalt samarbeid. Norden har lenge hatt et tett samarbeid på energifeltet, og de nordiske landene var på nittitallet ledende innenfor utviklingen av kraftmarkedene.  Men er kraftmarkedet i Norden best i klassen, og er vi best på å samarbeide over grensene? Eller er de store omveltningene som kraftbransjen nå står overfor en indikasjon på at Norden har gått fra å lede til å sinke markedsutviklingen?

PF Energi spør om nordisk samarbeid fortsatt er relevant for norske aktører i kraftbransjen? Hvilke utfordringer står man overfor i praksis og hvilke gevinster er det å hente? PF Energi ønsker velkommen til debatt.

Innledere

  • Per Sanderud, Direktør, Norges vassdrag- og energidirektorat , NVE
  • Hans Jørgen Koch, CEO, Nordisk Energiforskning
  • Kristin Lucie Munthe, direktør for systemdrift- og markedsutvikling, Statnett og styremedlem i Nord Pool
  • Oluf Ulseth, leder av Energi Norge

Informasjon

Påmeldingsfrist: 20. november kl. 10.
For påmelding etter dette kontakt oss på polyteknisk@polyteknisk.no 

Vil du dele dette med ditt nettverk?