Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 15.01.2018

Ny T-banetunnel gjennom Oslo – mye graving. Er det verdt det?

15. mars 2018 kl. 16:00 - 18:00

En ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum seilet opp som et nødvendig infrastrukturtiltak for den fremtidige kollektivbetjeningen i KVU Oslonavet. Få et innblikk i hva som kreves å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

Utredningsbehov vedrørende trasévalg og lokalisering av stasjoner konkretiseres nå gjennom pågående arbeid med planprogram.

NVTF Øtlandet gir deg en oppdatering av planarbeidet og gir deg et innblikk i hva som kreves å planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet.

Innledere

  • Innlegg fra prosjektet Ny T-banetunnel gjennom Oslo
    v/ prosjektleder Borghild Bay, Ruter
  • Jernbanedirektoratets foreløpige interesse og vinkling i prosjektet
    v/sjefingeniør Nina Tveiten, Bane NOR

Bevertning fra kl. 1630. Møtestart kl. 1700.

Påmelding

Påmelding her via Tekna.

Vil du dele dette med ditt nettverk?