En strategi for hovedvei-systemet i Oslo, finnes den?

10. november 2015 kl. 16:30 - 16:30

Bør europaveiene med høy fart og stor veibredde føres helt inn i det tette bybåndet rundt Oslo? Eller bør heller farten senkes og veiene bygges som avenyer, eller lignende, med bebyggelse tettere på veien? F.eks. slik det allerede er gjort på Sjølyst?
Skal vi bruke ressursene på noen få underjordiske motorveier, eller heller prioritere kortere tunneler og utbedringer langs flere og kanskje mer likestilte hovedveier i byområdet?

Innledere
Turid Stubø Johnsen, Statens vegvesen
Statens vegvesens strategi for hovedveisystemet rundt Oslo, fra 1970 til i dag. Hva blir framtidas system for byområdet innenfor Lillestrøm-Asker-Oppegård?
Aud Tennøy, forskningsleder TØI
Bygda eller byens transportlogikk? Hvor stor veikapasitet er det strengt talt behov for? Hva skjedde da Smestad-tunnelen ble innsnevret?
Charlotte Helleland, Allianse arkitekter
Hva skal til for å bygge tett by langs en hovedvei? Eksempel fra et studie av byutviklingspotensialet langs E18 mellom Lysaker og Skøyen.

Lett servering fra klokken 17.00

Vil du dele dette med ditt nettverk?