Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 14.11.2018

Ny langtidsplan for forsvarssektoren – hva står på spill?

25. februar 2019 kl. 15:00 - 16:30

Hvordan skal Norge innrette seg for å bevare det systemet og den velferden vi er blitt vant til?

Det er enighet blant forskere at verden går mot mer ustabile tider, og norske politikere har ansvaret for å styre landet best mulig i tiden fremover. Regjeringen har en uttalt historisk satsning på Forsvaret, og opposisjonen sier at den ikke leverer. Hvordan ser utgangspunktet ut for neste langtidsplan for forsvarssektoren?

I dette kunnskapsseminaret møter du:

  • Sigurd Glærum, Sjefforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Tormod Heier, Offiser, Forsvarets stabsskole, avdeling for utvikling og ledelse
  • Knut Johannes Støvne, oberst og frilansjournalist

Dagens ordstyrer er forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), Kristian Berg Harpviken.

Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017-2020. Neste plan skal gjelde for årene 2021-2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt i oppdrag å lage en utredning som skal fungere som det konseptuelle rammeverket for en ny Langtidsplan for forsvarssektoren.
Rapporten finner du her: https://www.ffi.no/no/Rapporter/19-00328.pdf

Hva har endret seg i verden siden arbeidet med den forrige langtidsplanen begynte i 2014, og hva blir det viktig å fokusere på fremover?

Før Forsvarssjefen får i oppdrag å nedsette sitt militærfaglige råd, inviterer vi til debatt om de store linjene og hvilke implikasjoner det har for norsk sikkerhet.

Dette kunnskapsseminaret gjennomføres i samarbeid med UTSYN-forum for utenriks og sikkerhet, og støttes av Norges Offiser- og spesialistforbund. Det er fri entré for alle.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?