Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 15.10.2015

NVTF Østlandet: Nye transporttrender krever nytenkning

19. november 2015 kl. 15:30 - 18:00

Samfunn og transportformer er i endring, men transportmodellene bygger på dagens reisevaner. Hvordan kan planleggingen bli mer robust og tilpasset fremtidens behov?

Beskrivelse

  • Har vi gode nok metoder eller verktøy for å tenke nytt og planlegge for nye behov?
  • Hva om utviklingen ikke blir slik vi har forutsatt?
  • Hvordan kan usikkerheter gi mer robuste beslutninger?

Jernbaneverket og Statens vegvesen har gjennom prosjektet «Metode21» utforsket supplerende metoder for å gjøre planleggingen mer robust for fremtidige utfordringer.

Innledere:
Prosjektleder Arne Stølan i Jernbaneverket.
Gunnar Lindberg, Direktør for Transportøkonomisk institutt

Pizza fra kl 1630, møtestart kl 1700.

Påmelding her, eventuelt på epost til nvtf@tekna.no

Vil du dele dette med ditt nettverk?