Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.08.2015

Nullvekstmålet – kan det nås i Osloregionen?

15. oktober 2015 kl. 14:30 - 17:00

All veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hva betyr dette målet for Osloregionen? Hvordan blir målsettingene definert, målt og fulgt opp? Oslo og Akershus har ulike geografiske utfordringer, kan de 22 kommunene i Akershus likebehandles med Oslo? Er målet om nullvekst forenelig med insentiver for el-biler og store veiprosjekter som dimensjoneres for fremtidig høy biltrafikkvekst grunnet befolkningsøkningen? Er vi enige om veien til målet? Hva er de mest avgjørende valgene som må tas?

Innledere:
Målekriterier for areal og transport i bymiljøavtalen, hvor står vi nå og hva skjer videre?
v/ Alberte Ruud, Vegdirektoratet

Oslopakke 3 har en omfattende prosjektportefølje, hvordan virker målekriteriene inn på denne og vil de virke til en mer effektiv styring mot målet?
v/ Olav Fosli, Oslopakke 3-sekretariatet

Nullvekstmålet sett fra ståsted Akershus
v/ Theis Juell Theisen, Akershus fylkeskommune

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Pizza fra kl 1630.

Påmelding skjer gjennom Tekna sine nettsider eller til nvft@tekna.no
Klikk her for påmelding

Vil du dele dette med ditt nettverk?