«Nudging» – kan et forsiktig dytt i riktig retning få folk til å reise mer miljøvennlig?

24. oktober 2013 kl. 15:00 - 15:00

Tradisjonelt benytter vi lover, avgifter og belønningssystemer for å endre reisevaner. Nudging eller “dulting” på norsk handler om å endre adferd ved å utforme samfunnet eller produkter slik at man automatisk tar de «rette valgene». Kan nudging bidra til mindre bilbruk, flere kollektivreisende og mer sykling? Vi inviterer til diskusjon om hvordan nudging kan supplere dagens virkemiddelpakke i transportpolitikken.

PF Samferdsel og NVTF Østlandet

Vil du dele dette med ditt nettverk?