Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

6. oktober 2014 kl. 10:00 - 12:00

Tom Christensen vil først ta for seg noen hovedlinjer i utviklingen av sentralforvaltningen i Norge, herunder viktige reformer de senere tiår. Så vil en rekke sentrale utfordringer bli diskutert: hvordan kan man sikre politisk styring og faglig og institusjonell autonomi samtidig? – har sentralforvaltningen for mange oppgaver og ansatte, eller er den ‘riktig’ dimensjonert? – har vi en stat som er for mye opptatt av kontroll og rapportering, eller er dette nødvendig? – har vi et balansert forhold mellom politisk og administrativ ledelse, eller er den administrative ledelse for sterk? – hva mener vi egentlig med en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet, og har vi en slik i Norge?

Presentasjon Tom Christensen

Vil du dele dette med ditt nettverk?