Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 28.09.2019

Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar?

14. oktober 2019 kl. 06:30 - 08:00

I 2014 vedtok NATOs medlemsland en ambisjon om å bruke 2% av BNP på forsvar innen 2024. I 2018 brukte Norge 1,62% av BNP på forsvar. Flere medier har den siste tiden skrevet om at den amerikanske ambassadøren til Norge har gitt klar beskjed til norske stortingspolitikere om at Norge må bruke mer penger på forsvar og nå NATOs 2%-mål. USA er tydeligere enn før på at hvis dette ikke skjer, kan det få konsekvenser for oss.

I dette frokostseminaret møter du:

  • Brigader Øyvind Kvalvik, leder for arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd
  • Oberstløytnant Terje Bruøygard, tidligere sjef for Telemark bataljon

Dagens ordstyrer er Hanne Eggen Røislien, forsker i Cyberforsvaret.

Dagens og fremtidens sikkerhetspolitiske situasjon er kompleks og trusselbildet mangefasettert. Norge har de siste årene økt forsvarsbudsjettet, og det blir i stor grad begrunnet med endringer i de sikkerhetspolitiske konjunkturene. Men å ruste ned og opp etter situasjonen vi befinner oss i til enhver tid er dyrt og ineffektivt. Vil en solid økning styrke forsvarsevnen og i så fall hvordan? Hvilke underliggende forhold og mulighetsrom gir en økning av forsvarsbudsjettet til 2%?

Hvilke sikkerhetspolitiske rammer ligger fast og hvilke dilemmaer står vi overfor fremover? Norge har en strategisk geografisk plassering som småstat i spenningsfeltet mellom stormakter. Hvilken dynamikk og utfordringer kan økt alliert aktivitet skape i nord, samtidig som vår sikkerhet er avhengig av støtte fra allierte?

8. oktober legger Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR) som skal danne grunnlag for ny langtidsplan for Forsvaret som legges frem neste år. Hva er de viktigste hovedlinjene fra årets FMR? Vil den legge vekt på å styrke strukturer for økt alliert aktivitet i Norge eller vil hovedtyngden være å styrke nasjonal evne for å håndtere mer på egenhånd? Hvilke oppgaver er det viktigst at vi håndterer selv og hva kan håndteres av våre allierte? Hva er våre kjerneinteresser i tiden fremover, hvordan sørger vi for maksimalt handlingsrom og hvordan styrker vi vår forsvarsevne best mulig?

Dette frokostseminaret er et samarbeid mellom UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Polyteknisk Forening.

Frokosten er klar kl. 0800.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?