Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 16.12.2018

Nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

8. april 2019 kl. 06:00 - 07:30

Digitalisering, rasende teknologiutvikling, nye trusselbilder og nye brukerønsker gir stadig nye behov for nødkommunikasjon i Norge. Nødnettet er i dag på vei over fra dedikerte til kommersielle nett, mens Forsvaret er på utkikk etter nye systemer for nødkommunikasjon.

Utviklingen av Norges nødnett har vært preget av stadig nye teknologiske rammer, endrede bruksmønstre, varierende medieomtale, og diskusjoner om forholdet mellom nødnett og kommersielle nett. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foretar nå en konseptvalgsutredning av morgendagens sivile nødnett, mens Forsvaret undersøker hvordan deres fremtidige behov best imøtekommes.

Vi spør: Hva er status i dag, og hvordan rigges vi for fremtidens utfordringer innen nødkommunikasjon?

Du møter:

  • Harald Wium Lie, Partner, Analysys Mason
  • Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør, Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB
  • Siri Kalager, Direktør Regulatorisk, Telenor
  • Kennet Nomeland, Arkitekt Radiosystemer, Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

Polyteknisk Forening gir debatten perspektiv gjennom en diskusjon mellom sentrale private og offentlige aktører på området. Lær om fremtidens nødkommunikasjon fra et knippe av Norges ledende eksperter innen nødkommunikasjon, still spørsmål eller frem dine synspunkter.

Lett frokost serveres fra kl. 0730.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?