Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 12.06.2018

NATO i endring: Norges teknologiske bidrag til sikkerhetsgarantien

12. september 2018 kl. 15:00 - 17:00

Det sikkerhetspolitiske bildet er i endring. NATO har mange utfordringer og Norge kjemper for å holde våre interesser på dagsorden. Store internasjonale operasjoner av typen Kosovo, Afghanistan og Libya, som har dominert de siste tiårene, er sannsynligvis på vei bort. Med disse forsvinner mange av arenaene der Norge har vært en aktiv bidragsyter.
 
Bidragene våre internasjonalt forklares ofte som ”medlemsavgiften” i alliansen. Som småstat søker vi innflytelse i alliansepolitikken gjennom vilje til samarbeid, både hjemme og ute. Under den kalde krigen var vi mottakere av bistand for å forsvare eget territorium. Siden tidlig 90-tall har vi utviklet oss fra netto mottak til aktive bidrag til alliansens kollektive sikkerhet.
 
Sentrale spørsmål:
– Hva bidrar Norge med i NATO av høyteknologiske og industrielle kapasiteter og på hvilken måte bidrar dette til å styrke NATOs sikkerhetsgaranti?
 
– På hvilke spesifikke områder har Norge nøkkelkompetanse?
 
– Endringen i NATO-samarbeidet har ført til at Norge i stadig større grad bidrar med eksempelvis militær kapasitetsbygging, etterretning, overvåkning, og andre tekniske eller industrielle bidrag – er det slik vi skal betale ”medlemsavgiften” i fremtiden?
 
– Norges høyt utdannede og kompetente befolkning gjør oss konkurransedyktige innen høyteknologi, forskning og utvikling – kan vi på dette feltet i fremtiden gjøre oss mer relevante som alliansepartner?
PANEL:
Norsk Romsenter: Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende direktør
Forsvarets Forskningsinstitutt: Oberstløynant Jens Inge Hyndøy
Cyberforsvaret: Kommandør Kjetil Utne, Sjef Cybersikkerhetssenteret
Norsk Forsvarsindustri: Torbjørn Svensgård, Administrerende direktør
Ordstyrer: Brynjar Skjærli, UTSYN (tidligere utenrikssjef VG)
Arrangementet er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og UTSYN (Forum for utenriks og sikkerhet).
 

Vil du dele dette med ditt nettverk?