Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 20.12.2014

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

3. november 2014 kl. 17:00 - 19:00

 

  • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
  • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
  • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.
  • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

Vil du dele dette med ditt nettverk?