Mulig nytte og helsefarer knyttet til bruk av nonopartikler/teknologi

27. april 2014 kl. 22:00 - 22:00

Hvor brukes nano-PM i medisin, forbrukerprodukter og industrielt i dag? forskningssjef Christian Simon, Sintef, Avdeling for nanoteknologi

Humane helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler. Seniorforsker Magne Refsnes, FHI

Miljøfarer knyttet til bruk av nanopartikler. Seniorforsker Andy Booth, Sintef

Kommentarer ved: Tore Geir Iversen, OUS, og Fern Wikson, GenØk

Møteleder: Direktør Sissel Rogne, Bioteknologinemnda

Vil du dele dette med ditt nettverk?