Dagens politi og fremtidens behov – etterspørsel og politiets tilbud.

3. november 2014 kl. 11:00 - 13:00

Hvordan har utviklingen vært i norsk politi etter 2. verdenskrig til dags dato?
Har Norsk politi hatt en reell mulighet til å følge utviklingen i samfunnet i forhold til de oppgaver og forventninger de har vært satt til å løse?

Har politikerne virkelig ønsket at norsk politi skal være effektivt?

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

Vil du dele dette med ditt nettverk?