Menneskerettighetene og rettssikkerhet i Norge

25. september 2014 kl. 16:00 - 18:00

Menneskerettsjurist Marius Reikerås

Til debatten kommer:

Fungerende leder for nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl

Adv. Kari Breirem, forfatter av boken «På BA-HR bakke. En varslers historie»

Leder for Tverrfaglig Sikkerhetsforum Egil Borse-Svensen

Marius Reikerås er leder for et «rettssikkerhetsutvalg» og er mest kjent for sitt bidrag til oppreisning og erstatning til Nordsjødykkerne. Reikerås har aktivisert seg for å påpeke forbedringer og bedre situasjonen for de som står opp for det de tror på i norsk juss og rettssystem.

Vil du dele dette med ditt nettverk?