Markedsmekanismer i energibransjen for en karbonnøytral fremtid

11. mars 2013 kl. 16:00 - 18:00

Mission impossible og energibransjens svar på finance credit eller verdiskapning i riktig retning?

Mange sier at CO2 kvotemarkedet er svaret som vil gi løsningen på framtida – vi må bare være tålmodige! Spørsmål som reiser seg er; Hva må CO2 prisen være for at fornybar skal utkonkurrere fossil energi og er CO2 kvotemarkedet teknologinøytralt?

Energiforeningens møte 11. mars går de ulike markedsmekanismene i sømmene for å gi våre medlemmer en økt forståelse av kraftmarkedet, hvordan de ulike markedsløsningene virker – på produksjon og forbruk og ikke minst hvordan de virker inn på hverandre.

Har du innspill, erfaringer du ønsker å dele eller spørsmål som du ønsker å stille – ta det opp i diskusjonsforumet på Energiforeningens LinkedIn-sider – søk opp PF Norsk Energiforening.

Innledere:

Møteleder: Anette Nordskog, Scandinavian Online

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Vil du dele dette med ditt nettverk?