Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 29.08.2016

Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

17. november 2016 kl. 16:00 - 18:00

Åpent fagmøte om målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by.

I Oslopakke tre planlegges det byggestart av Manglerudprosjektet i perioden 2023-2027 og Statens vegvesen har startet opp planarbeidet.

Prosjektet innebærer store endringer av infrastrukturen i Sørkorridoren/Nedre Groruddalen og planleggingen står ovenfor flere dilemmaer.

  • Hva planlegges i prosjektet og hva gjør dette for og med byen?
  • Hva er kommunens behov og forventninger til prosjektet?
  • Hvordan må det planlegges for å ivareta ønsket byutvikling?
  • Hvordan besvares målsettingene om nullvekst i byens biltrafikk?
  • Hva åpnes det for av muligheter for byutvikling og hva legges det opp til for utvikling av miljøvennlig transport?
  • Bør tungtransporten prioriteres, i så fall hvordan?
  • Får en fram samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet av prosjektet?

Pizzaservering fra kl. 16:30 – møtestart kl. 17:00.

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med Tekna Oslo og PF Samferdsel.

Innledere

  • Prosjektleder Ingun Risnes fra Statens vegvesen
  • Seniorark Elin Hoff Johansen og Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Påmelding

Påmelding her!

Vil du dele dette med ditt nettverk?