Lønnsdannelsen og frontfagsmodellen

4. april 2013 kl. 15:00 - 17:00

Holden III-utvalget er satt ned av regjeringen. Dette er et ekspertutvalg som skal se på frontfagsmodellen. Utvalget kom istand delvis på fagbevegelsens initiativ etter fjorårets streik i offentlig sektor.

Vi drøfter implikasjoner for utvalgets arbeid.

Professor Steinar Holden, UiO, adm. direktør Sigrun Vågeng, KS, leder Anders Folkestad, Unio, president Trond Markussen, NITO, direktør Lars E. Haartveit, Virke og direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri.

Ordstyrer: Direktør Ida Wolden Bache, Norges Bank Finansiell Stabilitet og styremedlem PF Samfunnsøkonomi.

Enkel servering

SAMARBEIDSMØTE MED NITO OG HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?