Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor, Civita, Privat, Samvirkene Publisert: 03.03.2023

Hvordan få 11 000 kvinner til inn i styrerommene?

8. mars 2023 kl. 16:00 - 16:30

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

Regjeringen foreslår å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40% i styrene i norske selskaper. Kvoteringsloven vil omfatte 10 000 selskaper. Rundt 30% av aksjeselskapene vil ha godkjent kjønnsbalanse med sittende styre. Rundt 7 000 av selskapene må endre styresammensetningen. For å nå de nye kravene, må 11 000 kvinner kvoteres inn og 11 000 menn kvoteres ut av styrene. Rundt 200 selskap har for høy kvinneandel og må derfor kvotere inn menn.

Hvordan skal vi få 11 000 kvinner til inn i styrerommene?

Du møter:

  • Jan Christian Vestre, næringsminister (AP)
  • Maria Moræus Hanssen, investor, 9 styreverv og roller i norsk næringsliv og styremedlem i Polyteknisk Forening
  • Ingar Steffen Bentsen, Founder & CEO, TheFactory Group & Ventures
  • Janne Log, daglig leder, Samvirkene, 6 styreverv og roller i norsk næringsliv og styreleder i PF Styrenettverk, er programleder

Næringsministeren får på direkten overlevert de konkrete rådene fra samlingen i Polyteknisk Forening 7. mars kl. 18-20.

80% av styremedlemmer i private selskaper er menn og 70% av aksjeselskaper har kun menn i styret. Panelet vil diskutere hvordan kvinner må ta og få ansvar også i styrer, for mer bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling.

Høringsfristen for bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper er 13.3.2023.

Arrangementet er til for alle som heter Arne, Anne, Ahmed, Aisha eller noe annet. #Arnekampanjen er en politisk uavhengig kampanje som påpeker og belyser behovet for større mangfold og likestilling i norsk arbeidsliv. 

Nå får du 40% rabatt på medlemskap i Polyteknisk Forening!

Dørene åpner for mingling og fingermat kl. 15:30.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Styrenettverk!

Velkommen til denne live #PolyPod-sendingen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?