Lederens verktøykasse: ledelse for læring, og læring for kompetent ledelse

25. januar 2013 kl. 07:00 - 08:30

Velkommen til frokostmøte.

Forskning viser at vi lærer ledelse gjennom å praktisere som ledere, men hva er suksesskriteriene for å bli kompetente ledere?

Kompetent ledelse handler om å reflektere over egen ledelse, i relasjon til de vi leder, og i praksisfellesskap med andre ledere. Kompetent ledelse forutsetter også veiledning og tilretteleggelse av medarbeideres kompetanse. Hva blir de kritiske utfordringene men også de gode mulighetene?

Møt professor Cathrine Filstad ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, fredag 25. januar til et nytt frokostseminar i Lederens verktøykasse ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle.

SAMARBEIDSMØTE MED NORSK DATAFORENING OG HANDELSHØYSKOLEN BI

Vil du dele dette med ditt nettverk?