Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.02.2020

LANSERING: Hydrogenkurset

4. mars 2020 kl. 07:30 - 09:00

Velkommen til lanseringen av Hydrogenkurset fra Polyteknisk Forening!

Gjennom 4 moduler våren 2020 får du med deg det som er verdt å vite om hydrogen i ulike anvendelser med ulike teknologier.

Kursbevis: Du får kursbevis fra Polyteknisk Forening når du har lyttet til Modul A og deltatt i Modul B-D.

 • Modul A: Introduksjon (podcast)
  • Linn Skaret-Thoresen, THEMA Consulting (podcast publiseres)
 • Modul B: Hydrogen for Energi (4. mars)
  • Hvilken rolle kan norsk gass konvertert til hydrogen spille i det europeiske energisystemet?: Per Sandberg, Forretningsutvikler, Equinor
  • Fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet: Kan hydrogen balansere et fornybart energisystem?: Anders Lund Eriksrud, Seniorkonsulent, THEMA Consulting
 • Modul C: Hydrogen for Industri og Transport (14. april)
  • Hydrogen i industrien. Hvilke muligheter finnes og hva må til for å realisere dem? Hva kreves av materialer for å realisere transport av hydrogen? (Agnes Marie Horn, Principal Engineer, DNV GL)
  • Hydrogen i transportsektoren. Hva er fordelene og ulempene vs. batteridrift? (Bjørn Simonsen, VP IR & Communications, NEL)
 • Modul D: Hydrogen for Norge og Verden (20. mai)
  • Regjeringens hydrogenstrategi: Hvor går Norge – og hvordan samhandler markedet og myndighetene? (KLD politisk ledelse TBC)
  • Hydrogen internasjonalt: Hva skjer i andre land, hvordan er hydrogenøkonomien knyttet til klima og hvilke konkurransefortrinn har norske aktører? (Rystad Energy)

Interessen for hydrogen er sterkt økende både i Norge, i Europa og i verden for øvrig. Flere og flere mener at hydrogen er en del av den langsiktige løsningen på klimaproblemet. Hydrogen vil som en utslippsfri energibærer redusere CO2-utslipp når det erstatter fossile energiprodukter. I tillegg har hydrogen gode egenskaper som energilagringsmedium.

Under lanseringen møter du:

 • Per Sandberg, Forretningsutvikler, Equinor
 • Anders Lund Eriksrud, Seniorkonsulent, THEMA Consulting

Eivind Magnus, Seniorpartner, THEMA Consulting er dagens ordstyrer.

Å konvertere naturgass til hydrogen i kombinasjon med karbonlagring for å bruke hydrogen til å erstatte direkte bruk av naturgass i alminnelig forsyning, er en interessant mulighet som blant annet vurderes i UK. Per Sandberg fra Equinor kommer og forteller om hvilke muligheter norsk gass har i en slik verdikjede.

Kraftproduksjon basert på vind og sol er uregulerbar, noe som øker behovet for fleksibilitet både hos kraftprodusenter og forbrukere. Hydrogen kan brukes til energilagring og til produksjon av kraft, enten ved bruk av brenselsceller eller som brensel i hydrogengasskraftverk. Lagring av energi i form av hydrogen har mange av de samme systemegenskapene som vannmagasiner og pumpekraftverk. Anders Lund Eriksrud fra THEMA Consulting Group AS vil orientere om en modellbasert analyse av hvilken rolle hydrogen kan spille i det europeiske kraftsystemet.

Ferske croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?