Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: Aker Carbon Capture og ABB Publisert: 11.11.2021

Langskip CCS på plass – hvordan kan stat og kommune bidra til raske klimareduksjoner i hele Norge?

1. desember 2021 kl. 12:00 - 13:00

Se dette opptaket:

Videotilgang

kr. 200,-

Velkommen til webinar om Langskip CCS med:

  • Jon Christopher Knudsen, Chief Commercial Officer, Aker Carbon Capture
  • Egil Birkemoe, Vice President HV Infrastructure, Aker Solutions og styremedlem i PF Petroleum og fornybar, er møteleder

Norges investeringer i CCS har vært sentralisert rundt Langskip, en komplett verdikjede for fangst, transport og lagring som skal være klar i 2024. Likevel er Norge ikke i rute med sine egne klimakutt og mange bransjer sitter på gjerdet. De fleste avfallsforbrennere i Norge er ikke en del av EU ETS systemet (kvotepliktig sektor) og har således lite hastverk med å komme i gang med kutt som monner. Prosessindustrien har ambisiøse mål, men det er langt frem til kutt.

Hva kan Norge gjøre for å incentivere klimakutt før midten av dette tiåret og levere på sine forpliktelser? Er det noe vi må ta med oss fra den siste runden med EU innovasjonsfondstildelinger som bør føre til at den politiske kursen endres? Vi setter fokus på hvordan løsninger som anvendes i andre land kan bidra til fortgang i klimakuttprosjekter også i Norge.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette er et webinar. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til webinar!

Vil du dele dette med ditt nettverk?