Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 06.01.2015

Kullindustri på Svalbard – har den en fremtid?

26. februar 2015 kl. 16:00 - 16:00

Norsk tilstedeværelse på Svalbard er viktig av utenrikspolitiske årsaker. Vil vi miste denne tilstedeværelsen dersom kullindustrien legges ned? Hvor store er egentlig utslippene fra norsk kullindustri på Svalbard, og hvor store utslipp forårsaker kullet utenfor Norges grenser? Kullet fra Svalbard regnes å ha særlig god kvalitet for metallindustri – men er det reelt? Kan teknologiutvikling gi grunnlag for økende leveranser til metallindustrien? Kan arktisk forskning for industriformål utvikles uten kullindustrien på Svalbard som lokomotiv?

Til å belyse spørsmål rundt kullindustrien på Svalbard har vi invitert følgende innledere:

  1. Per Arne Totland, forfatter og rådgiver til Store Norske – Svalbards spesielle situasjon og rammevilkårene for næringsvirksomhet (traktaten, geopolitikken, det nye Arktis) samt kulldriften
  2. Christin Kristoffersen, lokalstyreleder i Longyearbyen – Om næringsutvikling på Svalbard med utgangspunkt i næringsstrategien
  3. Gunnar Sand, prosjektdirektør og leder for Sintefs nordområdeprogram – fornybar kraftproduksjon til industri og samfunn på Svalbard – er det mulig?

Torodd Jensen, sjefingeniør i NVE og styremedlem i Energiforeningen vil være møteleder.

Det er satt av 20 minutter til hvert innlegg pluss tid til spørsmål fra salen.

Hjertelig velkommen – vi ser frem til et spennende møte.

Generalforsamling 16.30

Vil du dele dette med ditt nettverk?