Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: Hampus Lundgren/RENAS Publisert: 11.11.2022

Kritiske metaller

6. februar 2023 kl. 12:00 - 13:00

Fysisk i Polyteknisk Forening

Utvinning av sjeldne metaller og mineraler vil være kritisk både for EU, USA, Kina, Russland og andre industrimakter i årene fremover. Hvordan dette produseres og gjenvinnes vil ha miljømessige, sosiale og geopolitiske konsekvenser. Vil det grønne skiftet bety en transformasjon fra en karbonbasert til en metallbasert økonomi? Hva vil i så fall metallbehovet for global klimanøytralitet være? Og hvordan vil det påvirke dagens verdensorden?

Du møter:

  • Bård Bergfald, daglig leder, Bergfald Miljørådgivere
  • Øyvind Roth, styreleder, PF Senior, er dagens møteleder

Bård er daglig leder i Bergfald Miljørådgivere. Han har en bred kontaktflate mot miljøvernorganisasjoner, politikere, industri og andre sentrale aktører og spesielt god kompetanse innenfor miljøgifter, kjemisk industri og avfallshåndtering.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 11.30.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?