Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.08.2015

Kraftoverskudd og lave strømpriser – kan det være så galt?

21. oktober 2015 kl. 15:00 - 17:00

Litteraturhuset – Amalie Skram

Norsk kraftbransje forsynes i dag av 100 prosent fornybar kraft. Framover ventes det at bl.a. elsertifikatsystemet gir et økende kraftoverskudd som igjen vil føre til at strømprisene blir værende lave i mange år.

  • Skal Norge subsidiere mer penger inn i sol- og vindkraft for å drive teknologiutviklingen videre?
  • Kan vi overlate kraftforsyningen i Norge til markedskreftene?
  • Vil markedet klare å ta i bruk overskuddskraften gjennom f.eks. å etablere grønn industri? Vil våre politikere bidra til å stimulere etterspørselssiden?

Rammevilkår for energinæringen legges i statsbudsjettet og Energimeldingen som kommer i 2016. PF Energi gir deg debatten om:
Valget – Statsbudsjettet – Forhandlingene – Energimeldingen

Innledere:

  1. Inge Grubben-Strømnes, administrerende direktør, Elkem Solar
  2. Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge
  3. Jan Bråten, samfunnsøkonom og forfatter av rapporten En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

Debatt:

  • Nikolai Astrup (H), andre nestleder, energi- og miljøkomiteen
  • Heikki Eidsvoll Holmås (SV), medlem, energi- og miljøkomiteen
  • Ola Elvestuen (V), leder, energi- og miljøkomiteen
  • Terje Aasland (AP), første nestleder miljø- og miljøkomiteen

Husk påmelding!

Vil du dele dette med ditt nettverk?