Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden – et beslutningsgrunnlag for en kraftig ommøblering av Sør-østNorge?

25. februar 2014 kl. 16:00 - 18:00

Innledere:
Anders Jordbakke – sjefingeniør, og prosjektleder fra Statens vegvesen Region øst. Presentasjon Jordbakke

Sjur Helseth – seksjonssjef utredning, og prosjektansvarlig for jernbane over Oslofjorden fra Jernbaneverket. Presentasjon Helseth

Er en ferjeforbindelse en langsiktig løsning for ønsket utvikling av en vekstkraftig Oslofjordregion? Hvis svaret er nei, hvor bør vi bygge en ny kryssing? Og bør en fast forbindelse omfatte både veg og jernbane? Framtidas transportsystem skal både ivareta ønsket om regionforstørring på tvers av Oslofjorden samt målet om å kutte utslipp av klimagasser. Er dette mulig?

Vil du dele dette med ditt nettverk?