Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 10.01.2018

Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikk

7. mars 2018 kl. 15:00 - 17:00

I busstrafikken har konkurranse lenge vært standarden, og de fleste fylkeskommuner har fått mer for pengene som følge. Innen persontrafikk på jernbane er imidlertid konkurranseutsetting mer omstridt. Først høsten 2017, mer enn 12 år etter at Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt som første strekning i Norge, har Jernbanedirektoratet satt i gang konkurranseutsettingen igjen.

Innledere

  • Direktør persontrafikkavtaler Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet
  • Forsker Julie Runde Krogstad, Transportøkonomisk institutt
  • Karl Rikard Løvhaug, manager i Oslo Economics

Presentasjoner

Vil du dele dette med ditt nettverk?