Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.06.2019

Hva er kommunenes rolle i det grønne skiftet?

4. desember 2019 kl. 16:00 - 18:00

Norske kommuner vil spille en avgjørende rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Hvordan jobbes det med dette i små og store kommuner? Hvor trykker skoen mest – og hvordan involveres innbyggerne i prosesser rundt omstilling?

I dette møtet i regi av PF Energi og INCLUDE får vi en introduksjon i hva som egentlig er kommunens ansvarsområde og hva staten har ansvar for. Deretter vil vi få høre fra to ulike kommuner om hva som er deres lovende erfaringer for å redusere utslippene – og hva de anser for å være de viktigste utfordringene.

Program

 • Velkommen: Martha Marie Øberg, Avdelingsleder, Statnett og Styreleder i PF Energi
 • Omstilling: Hva er kommunens formelle ansvar i forhold til sentrale myndigheters ansvar? Sigrid Stokstad, Forsker II, OsloMet, By- og regionforskningsinstituttet – NIBR
 • Erfaringer og utfordringer i praksis, Solvei Børve Hovdal, Miljø- og planrådgiver, Ullensaker kommune
 • Erfaringer og utfordringer i praksis, Ingunn Lie, Seniorkonsulent, Klimaetaten, Oslo kommune
 • Pause  med påfyll og prat
 • Omstilling til lavutslippssamfunnet – hvilken rolle kan kommunene spille? Hege Westskog, Seniorforsker, Senter for klimaforskning – CICERO
 • Paneldebatt med innlederne samt Christoffer Noreng, Manager, Thema Consulting Group, som har gjort utredning for Kristiansand kommune. Leder av paneldebatten er Sigrid Stokstad.
  •  Kan barrierer for omstilling være knyttet til:
   • Forholdet mellom lokale og sentrale myndigheter?
   • Manglende kunnskap om hvilke tiltak som faktisk virker?
   • Ensidig fokus på direkte utslipp?
   • Manglende institusjonalisering av miljøspørsmål?
   • Ensidig fokus på klima – på bekostning av lokalt naturlig miljø
   • Manglende støtte i befolkningen?
 • Dialog med salen

Det blir servert enkel mat og drikke i starten av møtet.

Velkommen!

INCLUDE er Universitetet i Oslo sitt nye senter for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi. INCLUDE (INCLUsive Decarbonisation and Energy transition) har som mål å utvikle kunnskap og løsninger som trengs for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.

Vil du dele dette med ditt nettverk?