Klima, energipolitikk og Stortingsvalg 2013: På vei mot 2 grader eller 2 meter?

22. april 2013 kl. 15:00 - 18:00

Bakgrunnen for møtet er energi- og klimapolitikk i praksis.  Norges utslipp er i stor grad fordelt på petroleum, samferdsel og industri, men ligger fremdeles høyere enn Stortingets målsetninger.  Hva betyr utslippsreduksjoner for de ulike sektorene? Hva kan de enkelte næringer og sektorer bidra med? Hva er ambisjonene til politikerne før høstens valg?

Stortingsrepresentantene Irene Johansen (Ap), Nikolai Astrup (H), Ketil Solvik-Olsen (Frp) og  Lars Egeland (SV), byråd for miljø og samferdsel i Oslo Ola Elvestuen (V), politiker Rasmus Hansson,stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne), adm. direktør Gro Brækken, Norsk olje og gass, konserndirektør energi og forretningsutvikling Arvid Moss, Hydro ASA,  forsker Erik Figenbaum, TØI, generalsekretær Nina Jensen, WWF, professor Eystein Jansen, Bjerknessenteret for klimaforskning og professor Jørgen Randers, Senter for klimastrategi, Handelshøyskolen BI.

Møteleder: Kommuniksasjonsdirektør Kristian Marstrand Platsen, Statnett.

SAMARBEIDSMØTE MED HANDELSHØYSKOLEN BI

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?