Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.02.2015

Kinas oppstigning

14. april 2015 kl. 06:00 - 07:30

Konsekvenser for global økonomi og politikk – og for Norge

Foredragsholder: Erik Solheim

Kinas fremvekst som en global økonomisk supermakt etter å ha bekjempet absolutt fattigdom I et omfang verden ikke før har sett, utfordrer vesten og har skapt nye modeller for utvikling for fattige land. I den internasjonale utviklingsdebatten reiser dette spørsmålet om hvor viktig frigjøring fra daglig materiell nød er sammenliknet med individuelle og liberale rettigheter i forståelsen av menneskerettighetene. I geopolitisk forstand flyttes makt fra vesten mot Kina og andre fremvoksende økonomier, og vestlig global governance slik den ble satt opp etter krigen utfordres ved at BRIC-landene setter opp nye utviklingsbanker i konkurranse med Verdensbanken. I Norges bilaterale relasjon med Kina oppdaget vi sent at Kina var blitt en stormakt, i bistandspolitikken møter vi oftere Kina som partner for våre tradisjonelle samarbeidsland.

Erik Solheim vil reflektere over disse spørsmålene med utgangspunkt i sin nåværende rolle i Utviklingskomiteen i OECD.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?